Bocce ;)

W czerwcu bieżącego roku, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Krok po kroku” siedzibą w Łupkach uzyskało dotację w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj lokalnie IX” 2015 dla Gmin: Ruciane Nida, Pisz, Orzysz, Biała Piska, Mikołajki, Mrągowo, Piecki, w wysokości 4000 złotych na realizację projektu „My też chcemy i możemy grać w bocce”. Projekt zakłada cykl 8 treningów dla każdej placówki, od czerwca do października dla 32 uczestników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu oraz Domu Pomocy Społecznej BETEZDA w Ukcie. Ponadto projekt zakłada organizację zawodów powiatowych w bocce dla uczestników projektu na terenie Ośrodka w Łupkach, utworzenie jednego przenośnego boiska do gry w bocce oraz zakup 3 zestawów kul do bocce dla każdej placówki, aby podopieczni mogli trenować w dowolnym czasie.
Projekt ma na celu upowszechnienie gry w bocce wśród osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piskiego oraz integrację ze społecznością lokalną. Poprzez udział w projekcie osoby niepełnosprawne nawiążą nowe kontakty społeczne, co pozwoli im na wyjście poza swoje środowisko, zdobędą konkretne umiejętności, nauczą się gry w bocce, poznają nowy ciekawy sposób spędzania czasu wolnego, rozwiną swoją sprawność fizyczną, nauczą się nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, osiągną sukces. Realizacja projektu już trwa.
W dniu 16 czerwca przedstawiciele placówek uczestniczyli jako obserwatorzy w VI Regionalnym Turnieju Olimpiad Specjalnych w Bocce, w Łupkach, aby z bliska poznać zasady gry, a od 17 czerwca zaczęły się treningi w poszczególnych placówkach.

Od 15 czerwca tego roku, trwają treningi gry w bocce dla 32 podopiecznych czterech placówek powiatu piskiego, realizowane w ramach projektu „My też chcemy i możemy grać w bocce”, na realizację którego Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Krok po kroku” z siedzibą w Łupkach uzyskało środki z Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
Projekt ma na celu upowszechnienie gry w bocce wśród osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piskiego. Od 3 sierpnia, po krótkiej przerwie wakacyjnej, ruszyły kolejne treningi, w Domu Pomocy Społecznej BETEZDA w Ukcie (zdjęcia z tej placówki), w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piszu i Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu. W czerwcu zostało już przygotowane miejsce pod budowę boiska do bocce w Ośrodku w Łupkach, a od pierwszego września, ponownie będą trenować grę w bocce, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach.
Podsumowaniem efektów treningów będzie udział osób biorących udział w projekcie w Powiatowym Turnieju Bocce dla Osób Niepełnosprawnych w październiku tego roku.

Po raz szósty spotkaliśmy się na treningu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piszu.

Od 11 sierpnia trenerem tej ekipy jest pan Marek Rumiński, terapeuta. To on po zakończeniu naszych szkoleń będzie przygotowywał swoich podopiecznych do udziału w corocznych zawodach powiatowych w bocce. Drużyna była w komplecie, humory dopisywały, a umiejętności rzucania, toczenia i wybijania kul stale rosną.
Projekt realizowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Kolejny siódmy już trening odbędzie się w dniu 25 sierpnia.