Cele i zadania

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Terapia prowadzona jest dla osób niepełnosprawnych z zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazaniami do terapii zajęciowej.

Warsztat realizuje zadania poprzez:

  1. ogólne usprawnienie,
  2. rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu róznych technik terapii zajęciowej,
  3. przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności, planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a takąze poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
  4. rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
  5. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.