Muzykoterapia

Zajęcia w ramach muzykoterapii prowadzone są w dwóch formach: receptywnej, czyli zajęcia relaksacyjne, słuchanie różnych gatunków muzyki i aktywnej, która polega na śpiewaniu różnych utworów i ćwiczeniach rytmiczno-ruchowych. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć, jak również zapobiega wszelkim negatywnym stanom emocjonalnym wywoływanym przez otoczenia. W ramach zajęć prowadzone jest też kółko teatralne „Tacy cacy”, celem którego jest wyposażenie uczestników w umiejętność wyrażania się. Dzięki wspólnej pracy podczas przygotowywania występów uczestnicy uczą się pokonywać nieśmiałość, a poprzez udział w przeglądach teatralnych zwiększa się poczucie ich własnej wartości.

Dzięki zajęciom z muzykoterapii, uczestnicy nabierają pewności siebie i stają się bardziej otwarci na drugiego człowieka.

Zajęcia rehabilitacyjne obejmują wszystkich uczestników i odbywają się codziennie według ustalonego harmonogramu.