Pracownia edukacyjna

Pracownia edukacyjna wyposażona jest w: cztery stanowiska z komputerami PC, drukarki ( 1 laserowa, 2 atramentowe ze skanerami), laminator, bindownicę, tablet graficzny oraz aparat cyfrowy. Celem pracowni edukacyjnej jest wyrabianie w uczestnikach zaradności osobistej i samodzielnego wykonywania ról społecznych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W tej pracowni nabywamy podstawową wiedzę o obsłudze komputera, jego budowie i zasadach działania. Uczymy się zasad obsługi urządzeń techniki biurowej. Wykonujemy proste projekty graficzne w programie CorelDRAW X5, Paint. Pracujemy z programem Microsoft Office Word, Excel, Power Point (wprowadzanie, formatowanie tekstu, tworzenie tabel, prostych prezentacji multimedialnych). Uczymy się podstaw fotografowania, katalogowania i przechowywania zdjęć. Zajęcia edukacyjne w zakresie wiedzy ogólnej obejmują: ćwiczenia kaligraficznego pisania, czytania, liczenia, znajomości nominałów pieniężnych. Uczestnicy maja możliwość poznania zasad zachowania się w urzędach, instytucjach użyteczności publicznej. Często korzystamy z gier edukacyjnych, komputerowych. Korzystamy z Internetu w celach komunikacyjnych oraz edukacyjnych (poczta e-mail, przeglądanie stron tematycznych). W pracowni edukacyjnej stwarzamy możliwość nawiązywania dialogu i kulturalnego prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje problemowe.

000_0151