Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego realizuje się program z zakresu kształtowania i doskonalenia umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz pracą w kuchni m.in. nauka i utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami podczas posiłków oraz zachowania się przy stole, planowanie posiłków i dokonywania zakupów, przygotowywanie poczęstunków oraz uroczystości świątecznych. Poza tym w w/w pracowni uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu utrzymania higieny osobistej jak i utrzymania porządku w miejscu pracy.

100_1851