Pracownia rehabilitacyjna

Pracownia rehabilitacyja stwarza uczestnikom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i wykazania się sprawnością fizyczną. Promowanie kultury fizycznej jako formy aktywnego spędzania czasu jest jednym z elementów profilaktyki i terapii zdrowotnej. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zdrowotnych każdego z uczestników. Efektem tych zajęć jest stały wzrost kondycji i sprawności fizycznej oraz zdolności motorycznych. Poza zajęciami uczestnicy biorą udział w grach i zabawach ruchowych o właściwościach ogólnokondycyjnych i ogólnousprawniających przy pomocy odpowiednich przyborów i przyrządów.