Pracownia rzemiosła artystycznego

Pracownia rzemiosła artystycznego, to miejsce spotkań ze sztuką. Właśnie tu, uczestnicy mają możliwość wyrazić swoją uczuciowość, uzewnętrznić to, co mają w środku. Jest to możliwe dzięki różnorodności technik rzemiosła artystycznego, które przybliża swoim podopiecznym pani Beata. Uczestnicy nabywają umiejętności niezbędnych do wyplatania koszyków ze słomy lub wikliny, wykonywania kolorowych mozaik, stroików, kartek okolicznościowych, tworzenia samodzielnie imitacji witrażu itp. Proponowane techniki dostosowane są do możliwości i zainteresowań uczestników. Każdy samodzielnie decyduje o temacie pracy, technice oraz materiałach potrzebnych do jej realizacji. Dzięki temu powstają tu oryginalne i niepowtarzalne dzieła, mające duszę. Zakres terapii obejmuje rozwój zdolności plastycznych, manualnych, kształtowanie precyzji i cierpliwości, rozwój wyobraźni, twórczego myślenia. Uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpływa na umiejętność współdziałania w grupie, pozwala wyzwolić emocje, daje możliwość poznania wartości pracy. Dzięki aktywnemu obcowaniu ze sztuką, doskonalona jest koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz wzmacniana samoocena.