Psycholog

W WTZ każdy Uczestnik ma zapewnioną pomoc psychologa w formie indywidualnej lub grupowej.
Spotkania indywidualne służą bieżącej interwencji w razie trudności czy też kryzysów osobistych przeżywanych przez Uczestników.
W ramach pomocy psychologicznej odbywają się także zajęcia grupowe mające na celu rozwijanie cech sfery emocjonalno – społecznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie. Należą do nich między innymi: poczucie własnej wartości, samoświadomość, pomoc w przełamywaniu barier wynikających
z choroby, niepełnosprawności, wzajemny szacunek, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie własnych potrzeb, nazywanie i adekwatne do sytuacji odreagowywanie emocji.
W razie potrzeby z porady psychologa mogą również skorzystać Rodzice i Opiekunowie Uczestników.